Disclaimer & Privacy

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12.10.2017


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Berchique of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid


De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Berchique levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Berchique  de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Berchique kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Berchique geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Berchique kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Berchique verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.


Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen (België) bevoegd.

 

 Privacybeleid


Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?

"Berchique" is de verantwoordelijk in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt door Berchique?


Gebruikersgegevens

Berchique verzamelt en verwerkt de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij een aankoop of registratie op de site wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres, adres, en telefoonnummer te geven. Deze gegevens worden gekoppeld aan de eventuele inloggegevens die aan u worden verstrekt door Berchique.

Automatisch Gegenereerde Informatie

Berchique verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Daarnaast verzamelt Berchique informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door Berchique.

 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Berchique uw persoonsgegevens?


"Berchique", verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;
ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Berchique;
om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;
om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief.
Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Berchique zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om je order af te handelen(bijvoorbeeld de bezorger) of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat.

Op welke wijze beschermt Berchique uw persoonsgegevens?

Berchique zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de door Berchique vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

Uw persoonsgegevens zullen in de bestelprocedure worden versleuteld en met behulp van SSL-encryptie verzonden over het internet.
Toegang tot uw account is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. Om onbevoegde toegang tot uw vertrouwelijke gegevens te voorkomen moet u altijd uitloggen en het browservenster sluiten wanneer u klaar bent met ons te communiceren, vooral als u uw computer deelt met anderen.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Berchique over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Berchique via info@Berchique.be. Berchique zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering of verbetering zal of kan voldoen.

Nieuwsbrieven

U ontvangt onze nieuwsbrief wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld. U kunt zich na aanmelding te allen tijden weer afmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrief. Hiervoor kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief aanwezig is, of door contact op te nemen met Berchique via info@Berchique.be

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Berchique?

De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de advertentie klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Berchique heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. Berchique accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van Berchique heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.

Gebruik van cookies door www.Berchique.be

Berchique maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browsermenu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. Voor het plaatsen van cookies zal Berchique indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan de Berchique-website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Berchique opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Berchique gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Welke cookies worden gebruikt?

1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.

2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen (Google Analytics) wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.

3. Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden.

4. Social Media: wij maken gebruik van social media plug-ins van derde partijen, zoals Facebook, Twitter etc.

Bijzonderheden Google Analytics, Facebook en Twitter

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Facebook social plug-ins (2-kliks-oplossing)

Op onze website worden zogeheten Social Plugins (‘plugins’) van het sociale netwerk Facebook gebruikt. Deze dienst wordt door de onderneming Facebook Inc. aangeboden (de ‘aanbieder’). Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). Een overzicht van de plugins en hoe zij eruit zien, kunt u hier vinden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn de plugins via de zogeheten 2-kliks-oplossing in de pagina geïntegreerd. Daarmee wordt gegarandeerd dat bij de oproeping van een pagina van onze website die dergelijke plugins bevat, nog geen verbinding met de servers van Facebook tot stand wordt gebracht. Pas wanneer u de plugins activeert en daarmee uw toestemming geeft tot het doorgeven van informatie, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plugins wordt rechtstreeks aan de browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugins krijgt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen profiel bij Facebook hebt of niet ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks aan een server van Facebook in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Interacties met de plugins, bijvoorbeeld wanneer u klikt op de knop ‘Vind ik leuk’, worden eveneens direct meegedeeld aan een server van Facebook en daar opgeslagen. Die informatie wordt bovendien bij Facebook gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond.  

Doelstelling en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsook uw rechten en instellingsmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer zijn te vinden in de richtlijnen gegevensbescherming van Facebook onder https://nl-nl.facebook.com/policy.php.

Twitter social plug-in

Op onze website worden zo geheten Social Plugins (‘plugins’) van de microbloggingdienst Twitter gebruikt. Twitter wordt door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (‘Twitter’) geëxploiteerd. De plugins worden aangemerkt met een TwitterLogo, bijvoorbeeld in de vorm van een blauw ‘Twitter-vogeltje’. Een overzicht van de Twitter-plugins en hoe zij eruit zien, kunt u hier vinden: https://about.twitter.com/nl/resources/buttons

Wanneer u een pagina van onze website die een dergelijke plugin bevat oproept, brengt uw server een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter tot stand. De inhoud van de plugins wordt door Twitter rechtstreeks aan de browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door de integra-tie van de plugins krijgt Twitter de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen profiel bij Twitter hebt of u niet ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks aan een server van Twitter in de VS do-orgegeven en daar opgeslagen.

Wanneer u bij Twitter bent ingelogd, kan Twitter het bezoek aan onze websi-te onmiddellijk onder uw Twitter-account onderbrengen. Interacties met de plugins, bijvoorbeeld wanneer u klikt op de knop ‘Twitteren’, worden eveneens direct doorgegeven aan een server van Twitter en daar opgeslagen. Die informatie wordt bovendien bij op uw Twitter-account gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond.

De doelstelling en omvang van de gegevensverzameling en de verdere ver-werking en het gebruik van de gegevens door Twitter en uw rechten en in-stellingsmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw persoonlijke le-venssfeer zijn te vinden in de richtlijnen gegevensbescherming van Twitter onder https://twitter.com/privacy Wanneer u niet wilt dat Twitter de gege-vens die worden verzameld via onze website, rechtstreeks onderbrengt onder uw Twitter-account, moet u voor u onze website bezoekt, uitloggen bij Twitter. Ook met Add-Ons voor uw browser kunt u helemaal verhinderen dat Twitter-plugins worden geladen, bijvoorbeeld met de skript-blocker ‘No-Script’ (http://noscript.net/).

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd. 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

info@berchique.com